Č.p. 6 - U Kazimourů

Na statku č.p. 6 je roku 1676 hlášen Havel Kazimour – konšel. R. 1777 a 1789 Jakub Kazimour. Roku 1845 a 1850 Václav Hřebejk. Po roce 1866 se na statek přiženil Václav Paukner z Velké (u Rohanů). Roku 1940 se do statku přiženil František Zděnovec z Týnice. Roku 1956 byli Zděnovcovi vystěhováni do vsi Hluboš u Příbrami. Domek byl přidělen Josefu Klímovi, synu Jana Klímy z č.p. 63. V roce 1962 zde byli ubytováni dělníci pracující na melioracích v okolí obce. Poté zde byla zřízena účtárna JZD. Po roce 1989 byl statek vrácen rodině Zděnovcových, kteří objekt s pozemky prodali v roce 2006 Jindřichu Tollingerovi. V roce 2017 získala statek v dražbě Obec Hrejkovice.

V současnosti obě stavení vlastní Obec Hrejkovice. 

Anketa

Měli byste zájem o knižní podobu těchto stránek?

Ano (538)
Ne (140)

Celkový počet hlasů: 678